Arrow „Szaleństwo w operze” Marcina Boguckiego ukazało się nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria

11 Cze, 2024
„Szaleństwo w operze” Marcina Boguckiego ukazało się nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria
© słowo/obraz terytoria

Wśród nowości wydawniczych słowo/obraz terytoria znajdziemy pozycję, która dzięki interdyscyplinarnej perspektywie pokazuje operę wielowymiarowo.

„Teatr to dom wariatów, ale opera – to dopiero oddział dla nieuleczalnie chorych!”. Słowa, których autorem był rzekomo Hugo von Hofmannsthal, stały się dla Marcina Boguckiego inspiracją do napisania książki o motywie szaleństwa w operze od XVII do początku XX wieku. Jej główną część stanowią studia historyczne, w których autor prezentuje, jak motyw szaleństwa był w poszczególnych stuleciach opracowywany muzycznie.

Aby zaznaczyć dzisiejszą perspektywę, Bogucki każdy z rozdziałów rozpoczyna od analizy współczesnego utworu nawiązującego do dzieła z epoki. Swe rozważania uzupełnia zagadnieniami teoretycznymi: W jaki sposób szaleństwo można rozumieć jako chorobę nowoczesną? W jaki sposób opera była powiązana z nowoczesną estetyką? W jaki sposób dotychczas opisywano historię motywu szaleństwa w operze? Dzięki interdyscyplinarnej perspektywie książka pokazuje operę wielowymiarowo – jako „teatr anatomiczny duszy”, będący w dawnych wiekach ważnym medium nie tylko artystycznym, ale i społecznym. (opis wydawnictwa)

Książka do nabycia na stronie wydawnictwa.

Dr Marcin Bogucki jest absolwentem kulturoznawstwa, historii sztuki i muzykologii, a obecnie adiunktem w Instytucie Kultury Polskiej UW. Obronił pracę doktorską dotyczącą związków opery i szaleństwa w epoce nowoczesnej. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół kulturowej historii muzyki oraz reżyserii operowej. Jest autorem książki „Teatr operowy Petera Sellarsa. Inscenizacje Händla i Mozarta z lat 80. XX w.” (Poznań 2012). Publikował m.in. w „Didaskaliach”, „Widoku”, „Opcjach”, „Dialogu”, „małej kulturze współczesnej” i na „Dwutygodnik.com”.

#polishoperanow #ktogdziekiedywoperze